0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Uyarı ; İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri , tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin bütün maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır ! 

Mesafeli satış sözleşmesi İs bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği İnternet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir .

MADDE 1-Konu iş bu sözleşmenin konusu SATICI'nın ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır . 

Madde 2.1 SATICI BİLGİLERİ Ünvan : Paşalar pazarlama Adres : Zeytinburnu / İSTANBUL tel : 0552 535 72 40 

MADDE 2.2 ALICI BİLGİLERİ müşteri olarak alışveriş sitesine üye olan kişi üye olurken verdiği bilgiler esasa alınır 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ malın /ürünün / hizmetin türü/ miktarı/ marka,modeli / rengi /adedi / satış bedeli /ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1 ALICI , madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği kişi / kuruluşa teslim edilir bu süre ALICI ' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün uzatılabilir 
4.3 - Sözleşme konusu ürün , ALICI ' dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise , teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu tutulamaz . 
4.4 - Paşalar pazarlama sözleşme ürünün sağlam , eksiksiz siparişte belirtilen niteliklere uygun ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5 Paşalar pazarlama hiçbir sebeple veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise , durumu ALICI 'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesinin veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarını kullanabilir. ALICI 'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde nakden ve def'aten ödenir. 
4.6 - Garanti belgesi ile satılan Ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar garanti şartları içinde gerekli onarımının yapılması için gönderilebilir 
4.7 - İşbu sözleşme , ALICI tarafından okudum kabul ediyorum tıklamasıyla geçerli olacaktır . 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI , sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 gün içinde cayma hakkına sahiptir. cayma hakkının kullanılması için bir süre içinde faks , e -mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3.kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI 'ya iade edilir. 

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından ödenir.  Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler tek kullanımlık , kopyalanabilir yazılım ve programlar hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar DVD VCD CD ve kasetler piller sarf malzemeleri vb. cayma hakkının kullanılması , ürünün ambalajının açılmamış bozulmamış ve ürünün kullanılmamış şartına bağlıdır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik yada ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkı kullanamaz. İş bu sözleşmenin uygulanmasında sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile yerleşemesin yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.